Tom Thoumb banornas beläggning var av tegelstensmjöl och sargarna en       rörkonstruktion som togs isär på hösten, renoverades och målades för att       på våren läggas ut igen. Spelbredden på dessa banor var 110 cm. Under       andra världskriget användes en sorts grön bomullsmassa på banorna p.g.a.       att det var brist på tegelstensmjöl.       Barn fick beträda anläggningen endast i vuxens sällskap. Runt anläggningen       samlades ändå gärna barn för att tjäna en slant då som protokollskrivare. Fortsättning banornas histora             Bangolfbanorna i Societetsparken.       Allmänt om bangolfens historia.  Garnet Carter från Chattanooga i       Tennessee USA anses som upphovsmannen till miniatyrgolfbanor. Han lät 1927       bygga en "Miniature Golf Course" för  gästerna på sitt hotell.       Anläggningen blev så populär att han lät patentera den under namnet Tom       Thoumb Golf. Under trettiotalet byggdes det c:a 30.000 sådana anläggningar       i USA och runt om i Europa.       Protokoll från badhusstyrelsen sammanträde.       Den 14 juli 1931 tog  badhusstyrelsen det slutliga beslutet att uppföra en        Tom Thoumb Golfbana i Societetsparken den anlades och byggdes som en       18-håls bana.          Banan har 2014 fortfarande samma       placering och utformning och är nu en av Sveriges äldsta banor som är       belägen på samma plats sedan starten."Stora" golfbanan är närmast       Societets- restaurangen.      Välkommen till Societetsparkens Bangolf. Länk till Mobil / Tablet Länk till Mobil / Tablet Att spela Minigolf/Banglof i Societetetsparken är en trevlig upplevelse för alla åldrar