Fortsättning banornas historia           Under 1947 anlades ytterligare en golfbana "Lilla" banan även den en       18-håls bana. Denna banan är belägen vid hamnmagasinet där det tidigare       fanns en tennisbana. Spelbredden på dessa banor var 80 cm med sargar av       trä och med en beläggningen av tegelstensmjöl. Tanken med denna bana var       att den skulle vara svårare för att locka till tävlingsspel.       Ett protokoll från 1947       Tvättställ på banorna       På båda banorna fanns tvättställ för spelarna. För att avskilja spelarna       från flanörerna i parken fanns ett enträds staket runt båda banorna.       Belysningen bestod av punktbelysning dragen i tråd över varje bana.               Skötsel       Badstyrelsen ansvarade till att börja med för skötseln av banorna och hade       5-6 st personer anställda för detta. Då verksamheten inte inbringade den       lönsamhet som krävdes för drift och skötsel beslutades att banorna skulle       utarrenderas.                    En av de första arrendatorerna hette Ingvar Olsson och hade bl.a.       inskrivet i kontraktet att allt material såsom pennor, protokoll, papper,       klubbor och bollar skulle Varbergs idrotts- och friluftsnämnd stå för.       År 1967 utannonserades banorna och Berit Rådemar utsågs till arrendator.       Friluftsnämnden beslutade att spelavgiften skall vara 1 kr för vuxen och       75 öre för barn under 14 år.       Välkommen till Societetsparkens Bangolf. Länk till Mobil / Tablet Länk till Mobil / Tablet Att spela Minigolf/Banglof i Societetetsparken är en trevlig upplevelse för alla åldrar