Fortsättning banornas historia                                                                                                                   Ny byggnation                                                                           "Stora" banan byggdes om 1973 och den gamla tegelstensbanan förändrades       till betongbanor beklädda med filtmatta och med träsargar (till en kostnad       av 24.000 kr). Arbetet utfördes av Stig Rådemar som både planerade och       ritade bankonstruktionerna. Han har försökt att bibehålla det ursprungliga       utseende som varje bana har haft. Därför är banan i dag till en stor del       en kopia av den ursprungliga som anlades 1931. Banan har fortfarande en       svårighetsgrad som är anpassad till familjespel.       Det finns fortfarande hinder på banan som härstammar från starten. Nämnas       kan paravanerna som ser ut som "hajar" och ursprungligen kommer från       första världskriget där dom användes till minröjning. Det finns dessutom       en Engelsk enhorns mina även den från första världskriget men till       beskådning.   "Lilla" banan byggdes om 1975 och även den försågs med betongfundament och       förseddes med filtmatta och träsargar (till en kostnad av 32.000 kr). Även       till denna bana ritade och planerade Stig Rådemar arbetet. Till sin hjälp       att utföra arbetet hade han sin son Robert. Även här var tanken att       bibehålla de den ursprungliga karaktären från 1947.       Den lilla banan är numera godkänd för tävlingsspel av Svenska       bangolfförbundet.       Försäljningskiosken är den densamma som från starten men har nu en       moderniserad försäljningslokal. Hela byggnaden övertogs 1979 och       förändrades så att blev utrymme för en toalett till spelarna. Tvättfaten       togs bort från banorna och ett nytt placerades ut i anslutning till       toaletten.       Från och med 1990 ändrades benämningen minigolf till nuvarande bangolf. Välkommen till Societetsparkens Bangolf. Länk till Mobil / Tablet Länk till Mobil / Tablet Att spela Minigolf/Banglof i Societetetsparken är en trevlig upplevelse för alla åldrar