Banornas historia Bangolfbanorna i Societetsparken.       Vid Varbergs fästnings sida ligger Societetsparken som en lummig oas med       sina alléer. I parken finns gräsmattor, blomsterrabatter och större busk-       och trädpartier. I denna lummiga miljö ligger i parkens nordöstra sida två       bangolfbanor.             Lite historia om parken.       Parken tillkom redan på 1850-talet och kallades då Badhusparken.       Societetshuset uppfördes 1886 och är byggt i en slags alhambrastil i en       morisk karaktär d.v.s. med många detaljer. Parkens lummighet tillkom på       1860-talet tack vare Varbergs Planteringssällskap där varje medlem fick       till uppgift att plantera minst två träd av ädlare slag.       Societetsrestaurangen och skötseln av parken förvaltades av       badhusstyrelsen. För att få tillträde till parken var man tvungen att       passera någon av vaktkioskerna och lösa en entré på 10öre.       I dag har alla tillträde att njuta av lummigheten eller lyssna på något       musikevenemang som framförs varje kväll under sommarmånaderna från den       öppna scenen som ligger framför Societetsrestaurangen.                Välkommen till Societetsparkens Bangolf. Länk till Mobil / Tablet Länk till Mobil / Tablet Att spela Minigolf/Banglof i Societetetsparken är en trevlig upplevelse för alla åldrar